Spółka partnerska – przykłady, czym jest, kto może założyć i prowadzić spółkę partnerską

Kobieta działająca w spółce partnerskiej

Dowiedz się, czym jest spółka partnerską, kto może ją założyć i prowadzić. Poznaj spółka partnerska przykłady.

Spółka partnerska przykłady. Kto może być członkiem spółki partnerskiej?

Zgodnie z artykułem osiemdziesiątym ósmym Kodeksu spółek handlowych, założycielami spółki partnerskiej mogą być osoby zajmujące się wolnymi zawodami. Cechą charakterystyczną osób wykonujących wolne zawody jest to, że muszą posiadać specjalistyczny, jak i wysoki poziom wykształcenia. Dodatkowo wykonywany zawód musi być zatwierdzony odpowiednią dokumentacją, na przykład świadectwem, dyplomami czy egzaminami kwalifikacyjnymi.

Osoba w wolnych zawodach musi także pokazać się z wysokim stopniem samodzielności. Kodeks spółek handlowych nazywa te osoby partnerami. Warto pamiętać, że określenie to powinno znaleźć się w firmie spółki. Właśnie pod warunkiem, że wykonują wolne zawody oraz są wspólnikami spółki partnerskiej.

Zgodnie z artykułem osiemdziesiątym dziewiątym firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników. Oczywiste jest także, że partnerami spółki partnerskiej mogą zostać jedynie osoby fizyczne.

Jakie są rodzaje spółek?

Innymi rodzajami spółek są;

 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • komandytowa
 • oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Jakie wolne zawody występują?

Wolne zawody to:

 • architekt,
 • aptekarz,
 • adwokat i radca prawny,
 • notariusz,
 • położna,
 • inżynier budownictwa,
 • księgowy,
 • biegły rewident,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • doradca podatkowy i inwestycyjny,
 • lekarz, lekarz dentysta oraz lekarz weterynarii,
 • pielęgniarka,
 • makler papierów wartościowych
 • rzecznik patentowy,
 • tłumacz przysięgły,
 • rzeczoznawca majątkowy.

Umowa wspólników spółki partnerskiej

Kobiety tworzące spółke partnerską
Źródło: Pexels.com

Umowa spółki partnerskiej, zgodnie z artykułem dziewięćdziesiątym drugim Kodeksu spółek handlowych musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo od tej umowy zależy także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi pół procenta wartości tych wkładów. W momencie, gdy umowa spółki sporządzona została przez notariusza w formie aktu notarialnego, to właśnie on pobierze od nas i rozliczy należny podatek.

Jeśli jednak tego nie zrobi to partnerzy muszą pamiętać, aby wywiązać się z tych formalności. Do powstania spółki partnerskiej konieczne jest także uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli składamy wniosek online należy pamiętać, aby dołączyć do niego umowę, wykaz partnerów z ich adresami. Dodatkowo dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu oraz dokument o powołaniu członków zarządu.

Wniosek musi zostać opłacony zanim przekażemy go do sądu rejestrowanego. Opłaty za wpis do spółki wynoszą najczęściej sześćset złotych. Pięćset złotych z tej kwoty przeznaczone jest za tytuł opłaty sądowej. Natomiast sto złotych za ogłoszenie wpisu do MSiG.

Spółka partnerska, a odpowiedzialność osób będących jej wspólnikami

Może być dystrybuowany wśród partnerów wspólnie lub indywidualnie – co jest najczęstszym przypadkiem – lub określony w umowie partnerskiej. Polscy ustawodawcy dają swobodę przedsiębiorcom.

Jednak artykuł dziewięćdziesiąty piąty Kodeksu spółek handlowych stanowi, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wynikające z wykonywania w niej obowiązków przez innych wspólników niezależnych.

Ponadto nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działań lub zaniechań funkcjonariuszy podległych innemu partnerowi przy świadczeniu usług związanych z działalnością spółki partnerskiej przez osoby zatrudnione w spółce.

Spółka partnerska przykłady i prowadzenie jej spraw

Prowadzenie spraw spółki partnerskiej polega na wydawaniu opinii, decyzji raz podejmowaniu uchwał. Działalność musi być zorganizowana w ten sposób, aby był on zgodny z jej przedmiotem działania, jak i realizował cel gospodarczy tej spółki.

Stosunki wewnętrzne określane zostają przez wspólników w ich umowie spółki partnerskiej. W przypadku, gdy nie postanowią oni inaczej to obowiązek oraz prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje w takiej samej mierze każdemu ze wspólników.

Nie jest dopuszczalne, aby osobom trzecim powierzyć prowadzenie spraw spółki, jest to tylko przywilej partnerów. Mogą oni natomiast powierzyć jej prowadzenie zarządowi, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Wynika z tego więc, że mogą to być tylko osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione oraz są pełnoletnie.

Zarząd spółki

Zarząd może składać się z jednej bądź wielu osób. Powołani mogą być zarówno sami partnerzy spółki, wspólnicy z osobami spoza tego grona, jak i tylko osoby trzecie. W spółce partnerskiej każdy z partnerów ma prawo do równego udziału w zyskach, co łączy się z równym podnoszeniem strat. Nie ważny jest przy tym wartość, jak i rodzaj wniesionego wkładu do spółki. Umowa spółki partnerskiej może ukształtować stosunek udziału partnerów w zyskach oraz stratach w inny sposób.

Rozwiązanie spółki społecznej i jej przyczyny

Rozwiązanie spółki partnerskiej może nadejść z następujących powodów:

 • prowadzona spółka upadnie,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki partnerskiej z ważnego powodu,
 • podjęcie jednomyślnej decyzji o rozwiązaniu spółki przez wszystkich jej partnerów,
 • wystąpienie przyczyny rozwiązania, która została określona w umowie spółki partnerskiej,
 • wszyscy wspólnicy utracą prawo do wykonywania wolnego zawodu,
 • może to być także spowodowane na przykład śmiercią jednego z partnerów.
Spółka partnerska – przykłady, czym jest, kto może założyć i prowadzić spółkę partnerską

Jeden komentarz do “Spółka partnerska – przykłady, czym jest, kto może założyć i prowadzić spółkę partnerską

 1. Warto pamiętać, że przy rejestracji spółki partnerskiej, nie trzeba składać dodatkowych zgłoszeń spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poza dokumentami do KRS i zgłoszeniem NIP-8.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń na górę

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close