Metoda memoriałowa – charakterystyka, czym różni się od metody kasowej

Transakcja za pomocą karty płatniczej

Zgodnie z Ustawą mówiącą o rachunkowości z dnia dwudziestego dziewiątego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku w zasadzie memoriałowej, w jej księgach majątkowych trzeba ująć wszystkie przypadające na jej rzecz przychody, jak i koszty.

Charakterystyka zasady memoriałowej

Koszty dotyczą głównie danego rynku obrotowego, nie ważny jest termin ich zapłaty. Żeby zapewnić współmierności przychodów oraz bezpośrednio związanych z nimi kosztów do pasywów albo aktywów danego okresu sprawozdawczego. Zaliczać się będą do tego także przychody bądź koszty dotyczące późniejszych okresów, jak i przypadające na ten czas sprawozdawczy koszty jakie nie zostały jeszcze poniesione. Dokładniej mówi o tym wspomniana wyżej ustawa w artykule szóstym.

Początki stosowania metody memoriałowej szukać można już w czasach czternastego wieku. Powstały wtedy fundamenty rachunkowości. W tamtych czasach księgowość służyła ludziom głównie do kontrolowania spłaty odsetek, jak i również udzielonych pożyczek. Zaczęła ona nabierać coraz to większe znaczenie, gdy udowodniono, że poprawne ustalenie wszelkich wyników finansowych przeprowadzanych przedsiębiorstw zależy od jego właściwego momenty powstania przychodów i kosztów.

Bardzo ważne jest by pamiętać, że gdy twoja firma jest płatnikiem podatku VAT zgodnie z artykułem sto szóstej ustawy o podatku do towarów i usług, wszystkie faktury za usługi bądź sprzedane towary wystawić najpóźniej do piętnastego dnia miesiąca. Musi to nastąpić po miesiącu, w którym wykonałeś usługę albo dostarczyłeś towar.

Rachunkowość
Źródło: Pixabay

Metoda memoriałowa

W zasadzie memoriałowej każda transakcja musi zostać zaksięgowana, nie w momencie wystąpienia przepływu pieniężnego, ale w chwili jej zajścia. Dzięki niej sprawozdanie finansowe jest dokładniejsze i bardziej odzwierciedla rzeczywistą sytuację naszego przedsiębiorstwa. Zobaczymy wówczas realne wyniki naszej firmy. Pozwala ona także na podejmowanie skutecznych decyzji gospodarczych.

Sprawozdanie sporządzone tą metoda musi zawierać w sobie także należności, jak i zobowiązania, które wynikają z zawartych transakcji, które nie zostały jeszcze opłacone. Szczególnie istotne jest to dla oceny płynności finansowej w różnych perspektywach czasowych.

Pomocne jest także rozbicie płatności na raty. Ważne jest by zrobić to w przypadku, gdy realizujemy duże zamówienie lub wystawiamy faktury na spore kwoty. Sposób ten jednak nie może być wykorzystywany zbyt często. Stworzy to pewnego rodzaju zabezpieczenie w przypadku, gdy kontrahent spóźnia się z płatnością. Musiałbyś odprowadzić spory podatek od tej kwoty, która jeszcze nawet nie wpłynęła na konto bankowe twojej firmy. Księgi rachunkowe wykonane zasada memoriałową powinny zawierać towary, które zostały wydane w grudni, ale opłacane w styczniu oraz premie za poprzedni rok jakie wypłacono w lutym.

Dobrze gdyby zawarte w nich zostały także wynagrodzenia za grudzień, które zostały wypłacone pracownikom w styczniu i niezapłacone odsetki dotyczące poprzedniego roku chociaż nie zapadł jeszcze termin ich zapłaty.

Zaletami metody memoriałowej są między innymi:

  • zwiększa skuteczność kontroli dzięki swoim spójnym, jak i zarazem jasnym zapisom,
  • daje nam analityczny obraz zapisów księgowych,
  • znaczna większość międzynarodowych standardów rachunkowości promuje właśnie zasadę memoriałową, jest bardziej doceniana,
  • podaje nam pełny obraz pasywów oraz aktywów,
  • dzięki niej możemy zastosować długookresowe perspektywy w analizie kondycji finansowej naszego przedsiębiorstwa.

Niestety tak jak wszystko, zasada memoriałowa posiada także wady, oto niektóre z nich:

  • dla kogoś, kto nie jest biegły w rachunkowości może sprawiać problemy w interpretacji,
  • przez obciążenia podatkowe, które spowodowane są z fakturami, które nie zostały opłacone przez kontrahentów przez co płynność finansowa jest znacznie mniejsza,
  • niestety jest to metoda bardziej skomplikowana niż metoda kasowa.
Rachunek, pieniądze, dokumenty i kalkulator
Źródło: Pixabay

Metoda memoriałowa, a metoda kasowa, czym się różnią

Do ewidencjonowania wpływu operacji gospodarczych w księgach jednostki stosuje się metody kasowe, jak i  memoriałowe. Czym się różnią zasady kasowe i memoriałowe? Metoda kasowa opiera się na fakcie, że wpływ transakcji gospodarczej jest rozpoznawany w momencie zapłaty. Zasada memoriałowa jest dosłownie przeciwieństwem metody kasowej. Obejmuje efekt przedstawienia operacji gospodarczej natychmiast po jej wystąpieniu. W przeciwieństwie do metody gotówkowej, dla której moment transakcji gotówkowej nie ma znaczenia.

Metody kasowe i memoriałowe różnią się zastosowaniem rachunkowości. W memoriałowej może wykazywać dodatnie wyniki finansowe, nawet jeśli w rzeczywistości one nawet nie nastąpiły. Z drugiej strony ujemny wynik finansowy mógłby być wyższy niż w przypadku zastosowania zasady kasowej. W jednostkach sektora finansów publicznych obowiązują zarówno zasady kasowe, jak i memoriałowe. Obowiązek stosowania zasady kasowej został określony w ustawie polskiego prawa o finansach publicznych.

Metoda memoriałowa – charakterystyka, czym różni się od metody kasowej

Jeden komentarz do “Metoda memoriałowa – charakterystyka, czym różni się od metody kasowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń na górę

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close